شنبه 1 اردیبهشت 1403
خانهخبراقتصادی"های وب" در انتظار اعلام نرخ بانک ملی

“های وب” در انتظار اعلام نرخ بانک ملی

شرکت داده گستر عصر نوین پروژه شبکه سراسری بانک ملی را اجرا می کند.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت داده گستر عصر نوین از اجرای پروژه شبکه سراسری بانک ملی خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ این مناقصه با موضوع اجرای شبکه سراسری بانک ملی ایران به شماره ۹۹/۱ برای مدت ۵ سال بوده که مبلغ پایه برآوردی آن توسط بانک ملی ایران اعلام نشد.

گفتنی است، مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه مذکور ۵۵.۴۴۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال است.

 

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید