در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با افت هفت هزار و ۴۸۷واحدی (۰.۶درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۳۷هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۲درصد رشد کرد.

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۲۹بهمن ۹۹

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۲۹بهمن ۹۹