نماد اخراجی از بورس به فرابورس​ رفت

 شرکت ماشین‌سازی نیرو محرکه در فهرست اوراق بهادار پایه فرابورس ایران، به عنوان دویست و پنجاهمین نماد معاملاتی درج شد.

به گزارش رتبه آنلاین از تسنیم، شرکت ماشین‌سازی نیرو محرکه(سهامی عام) به استناد ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و موافقت کمیته درج شرکت فرابورس ایران در فهرست اوراق بهادار پایه فرابورس ایران، به عنوان دویست و پنجاهمین نماد معاملاتی درج شد.

این شرکت که در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده، با نماد معاملاتی “تمحرکه” در گروه ماشین‌آلات و تجهیزات، زیرگروه تولید تجهیزات بالابر و جابجایی در تابلوی فرابورس درج شده است.

شایان ذکر است شرکت ماشین‌سازی نیرو محرکه که از تیرماه سال ۱۳۸۱در بازار دوم معاملات بورس حضور داشته است، به دلیل شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای سه سال متوالی به فهرست شرکت های اخراجی اضافه شد.