نرخ های
شرکت روزدارو از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خبر داد.
به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت روزدارو مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات را دریافت کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، ۲۳ قلم از محصولات تولیدی با توجه به تغییرات نرخ ارز و خرید مواد موثره محصولات تولیدی با نرخ ارز نیمایی بهای تمام شده این محصولات نسبت به سال گذشته تقریبا ۴۴ درصد افزایش یافته است.

نرخ های