چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهاینفوگرافینرخ رشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک به قیمت

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک به قیمت

بخش ساختمان بعد از چند سال انقباض،شاهد شرایط رشد است.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید