در آخرین گزارش هفتگی به بررسی ریشه‌های اصلی التهاب در بازار سهام به صورت زیر پرداخته شده است:

به گزارش رتبه آنلاین از بورسان، «دامنه نوسان را بردارید و به تماشای هنر بازار بنشینید. ریشه سبقت گرفتن مردم از همدیگر برای فروش سهام در این روزها را نه در ریزش احتمالی دلار به ۱۵ هزار تومان، نه در افزایش احتمالی قیمت انرژی و نه در کاهش احتمالی قیمت‌های جهانی باید جست‌وجو کرد. علت اصلی این است سهامداران گمان می‌کنند در بازار سهام بر خلاف بازار ملک و ارز، ناهار مجانی توزیع می‌کنند و برای بودن در صف ناهار مجانی، با هم مسابقه می‌دهند. دامنه نوسان، بازارگردانی دولتی، صندوق توسعه بازار و تلفن‌های بی‌وقفه مدیران سازمان بورس به صندوق‌ها و شبه‌دولتی‌ها برای جمع کردن سهام و یا نفروختن سهم، مصداق‌های این ناهار مجانی‌اند که به سهامداران حقیقی تعارف شده است. ناهار مجانی را تعطیل کنید و ببینید که تعادل، به راحتی در دسترس است. کسانی که امروز از این ناهار مجانی استفاده می‌کنند، بعدها دعاگوی سیاستگذاران خواهند بود چرا که خیلی وقت‌ها در بلندمدت، ضرر این غذای مجانی چرب و مضر، از سودش بیشتر است.»

جدیدترین اقدام شورای‌عالی بورس در خصوص نامتقارن کردن دامنه نوسان نیز ممکن است از همین ناهارهای مجانی باشد که شاید در نهایت با تشدید صف‌نشینی‌ها چندان به نفع بورس تمام نشود.