بسیاری از شرکت های بزرگ جهان تحت تاثیر شیوع کرونا و کاهش درآمد خود دست به تعدیل نیروی گسترده زده اند.

شیوع کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی باعث شده است تا بسیاری از کسب و کارها به صورت کلی تعطیل شده یا با ظرفیتی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خود به فعالیت مشغول باشند. در این بین حمایت گسترده دولت ها از کسب و کارها نیز نتوانسته است مانع تعدیل گسترده نیرو شود.

در ادامه با برخی از شرکت هایی که بیشترین تعدیل نیرو را نسبت به کل شمار شاغلین خود داشته‌اند آشنا می‌شوید:

۱-توست

تعداد کل کارکنان اخراج شده: ۱۳۰۰ نفر

نسبت کارکنان تعدیل شده به کل کارکنان: ۵۰ درصد

زمینه فعالیت: صنایع غذایی

۲- اوپن دور

تعداد کل کارکنان اخراج شده: ۶۰۰ نفر

نسبت کارکنان تعدیل شده به کل کارکنان: ۳۷ درصد

زمینه فعالیت: املاک

۳- سوندر

تعداد کل کارکنان اخراج شده: ۴۰۰ نفر

نسبت کارکنان تعدیل شده به کل کارکنان: ۳۳ درصد

زمینه فعالیت: گردشگری

۴- گلس دور

تعداد کل کارکنان اخراج شده: ۳۰۰ نفر

نسبت کارکنان تعدیل شده به کل کارکنان: ۳۰ درصد

زمینه فعالیت: کاریابی اینترنتی

۵- برد

تعداد کل کارکنان اخراج شده: ۴۰۶ نفر

نسبت کارکنان تعدیل شده به کل کارکنان: ۳۰ درصد

زمینه فعالیت: تاکسی های اینترنتی

۶- اوبر

تعداد کل کارکنان اخراج شده: ۶۷۰۰ نفر

نسبت کارکنان تعدیل شده به کل کارکنان: ۲۵ درصد

زمینه فعالیت: تاکسی های اینترنتی

۷- ایر بی ان بی

تعداد کل کارکنان اخراج شده: ۱۹۰۰  نفر

نسبت کارکنان تعدیل شده به کل کارکنان: ۲۵ درصد

زمینه فعالیت: گردشگری

۸- تریپ ادوایزرز

تعداد کل کارکنان اخراج شده: ۹۰۰ نفر

نسبت کارکنان تعدیل شده به کل کارکنان: ۲۵ درصد

زمینه فعالیت: گردشگری

۹- لیفت

تعداد کل کارکنان اخراج شده: ۹۸۲ نفر

نسبت کارکنان تعدیل شده به کل کارکنان: ۱۷ درصد

زمینه فعالیت: تاکسی های اینترنتی

۱۰- وی وورک

تعداد کل کارکنان اخراج شده: ۵۵۰ نفر

نسبت کارکنان تعدیل شده به کل کارکنان: ۱۰ درصد

زمینه فعالیت: خدمات استارت آپ