پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
خانهاینفوگرافیمنحنی فیلیپس شکسته شد

منحنی فیلیپس شکسته شد

داده‌های جدید درباره تورم و نرخ بیکاری کشورها می‌گوید منحنی فیلیپس “شکسته” شده است.
به نظر می‌رسد درباره همبستگی منفی بین تورم و بیکاری باید با احتیاط بیشتری صحبت کرد.

منبع: انجمن اقتصاددانان

 

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید