منتظر بورس مثبت برای امروز باشیم؟ (۹۹/۰۸/۰۷)

بورس امروز مثبت خواهد بود یا همچنان منفی می‌ماند؟

به گزارش رتبه آنلاین از گسترش نیوز، آنطور که کارشناسان بورس نظر داده و پیش بینی کرده‌اند وضعیت بازار امروز نیز به احتمال زیاد منفی خواهد بود. البته برخی از کارشناسان بازار سرمایه نیز معتقد هستند که بورس امروز مثبت یا متعادل می‌شود.

بورس۲۲