ملاک‌های رتبه‌بندی شرکت‌های بازارپایه

زهرا زارع،‌ مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس ایران گفت در طبقه‎‌بندی جدیدی که در تاریخ ۳۰ دی‌ماه انجام شد ۱۳ شرکت در تابلوهای بازار پایه جابه‌جا شدند، ۹ شرکت از تابلوی زرد به تابلوی نارنجی، ۳ شرکت از تابلوی نارنجی به تابلوی زرد و یک شرکت از تابلوی نارنجی به تابلوی قرمز بازار پایه منتقل شدند.

به گزارش رتبه آنلاین از سنا،  او رتبه‌بندی شرکت‌های بازار پایه بر اساس ماده ۲۱ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل‌ و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) انجام شده است و شرکت‌ها بر اساس سطح افشای اطلاعات و ارائه صورت‌های مالی طبقه‌بندی می‎‌شوند.
او همچنین اعلام کرد که از سال ۱۳۹۶ طبقه‌بندی شرکت‌های بازار پایه در حال انجام است و تاکنون ۸ بار این رتبه‌بندی انجام شده و معیارهای آن تغییر نکرده است.