مقاومت‌های زیاد درمقابل شاخص
شاخص این روز‌ها نوسانات زیادی راتجربه می‌کند، از تلاش‌های هر روزه برای رسیدن به مرز ۲ میلیون واحد گرفته تا ریزش‌های ناگهانی همه حکایت از وجود مقاومت پیش روی شاخص دارد.
به گزارش رتبه آنلاین، علیرضا قدرتی، مدیرعامل کارگزاری آوانوین در بررسی حرکت شاخص به بورس نیوز گفت: عبور شاخص از مرز ۲ میلیون واحد، نیاز به قدرت و زمان بیشتری نسبت به مرز یک میلیون واحدی دارد که شاخص مدت‌ها قبل از آن عبور کرد، بنابراین به نظر می‌رسد نوسان زیادی نسبت به مقاومت‌هایی که شاخص اخیرا از سرگذرانده پیش بیاید.
وی ادامه داد:با در نظر گرفتن گزارش خوب شرکت ها، تداوم ورود نقدینگی، حمایت دولت، انتظارات تورمی و رشد دلار، می‌توان عبور شاخص از مرز ۲ میلیون واحد را با وجود مقاومت‌های زیاد در این مسیر قطعی دانست.
به گزارش بورس نیوز، با اصلاح نرخ ارز، بورس نیز روند اصلاح را در پیش گرفت، اما به عقیده کارشناسان این امر طبیعی بوده و نمی‌توان افت ۲ درصدی و بازار قرمز را ریزش دانست. از سوی دیگر ورود نقدینگی ادامه داشته و نرخ ارز نیز افزایشی است بنابراین این دو عامل را می‌توان بسیار تاثیرگذار بر حرکت بازار سرمایه دانست.