بانک ملی ایران در سال‌جاری رتبه نخست پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را از آن خود کرده‌است.


به گزارش رتبه آنلاین و به نقل از روابط عمومی بانک ملی، از میان ۲۳ بانک مشارکت کننده در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط تا نیمه مهر ماه امسال، بانک ملی ایران به ۳۱۳ پرونده تسهیلات پرداخت کرده است.

این تعداد تسهیلات رقمی بیش از دو هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال را دربر گرفته‌است.

کل پرداختی بانک‌ها در این بخش بیش از ۱۴ هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال و سهم بانک ملی ایران از این رقم بیش از ۲۰ درصد بوده‌است.

همچنین تعداد تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران از کل یک هزار و ۴۷۲ فقره تسهیلات، بیش از ۲۱ درصد است.