فهرست برترین تازه‌های کتاب منتشرشده در بهمن ماه ۱۳۹۸ در موضوعات «علوم اجتماعی» اعلام شد.

به گزارش رتبه آنلاین، ایسنا به نقل از  روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب، در بهمن ماه ۱۳۹۸ در گروه علوم اجتماعی ۴۴کتاب، آمار ۷ کتاب، علوم سیاسی ۲۱ کتاب، اقتصاد ۴۰ کتاب، حقوق ۵۱ کتاب، حسابداری ۱۷ کتاب، مدیریت ۵۵ کتاب، بازرگانی ۱۵۱ کتاب، آموزش و پرورش ۱۵۵ کتاب، علوم نظامی۱۴ کتاب داوری و ارزیابی شده‌اند.

اسامی کتاب‌های برتر در موضوعات  «علوم اجتماعی» به شرح زیر است:

گروه علوم اجتماعی:
«اضطراب جایگاه اجتماعی» و «اخبار: راهنمای کاربر» تألیف آلن دوباتن، ترجمه مریم تقدیسی، تهران: انتشارات ققنوس.
«هفت‌خوان توسعه: در روایت ستاری‌فر از تامین اجتماعی» تألیف میکائیل عظیمی، تهران: کویر.

«شهرهای تاب‌آور: غلبه بر وابستگی به سوخت‌های فسیلی» تألیف پیتر نیومن،  تیموتی بیتلی،  هیثر بویر با ترجمه محمود صفارزاده و سروش معمار منتظرین، تهران: پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه.

«فرهنگ افسانه‌های مردم ایران: ر – ز (شامل ۱۰۱ افسانه ایرانی)» نوشته علی اشرف درویشیان و رضا خندان، ۲جلد، تهران: ماهریس.

«دانشنامه هویت شناسی مردمان سرزمین نوروز» تألیف کیوان پهلوان، ۱۵ جلد، تهران: آرون.

گروه علوم سیاسی: 

«سیاست خارجی روسیه: خارج دور» گردآوری و ترجمه سعیدخاوری نژاد، تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات.

«افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی: اتحادیه ساسانی – پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها» تألیف پروانه پورشریعتی، ترجمه آوا واحدی نوایی، تهران: نشر نی.

گروه اقتصاد: 

«اقتصاد: راهنمای کاربردی» از  هاجون چانگ، ترجمه محمدرضا فرهادی پور و امیدرضا فرهادی پور، تهران: فرهنگ صبا.

«اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷» تألیف گروه نویسندگان، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

«تاریخ اقتصاد مارکسی ۱۸۸۳- ۱۹۹۰» نوشته  مایکل چارلز هوارد و جی. ای کینگ، ترجمه احمد تدین، ۲ جلد، تهران: دنیای اقتصاد.

گروه حقوق: 
«شرحی فشرده بر کنوانسیون پالرمو: مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» تألیف محمد حبیبی مجنده، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.

«حقوق تعهدات کاربردی» نوشته محمد خاک باز، کرج: پیدا.

«بزهکاری یقه سرخ‌ها» اثر  شهرداد دارابی، تهران: میزان.