بیش از ۱۰۸۳میلیارد انواع اوراق بهادار از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته، طی ۱۵۰ روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار معامله شده است.

به گزارش رتبه آنلاین از تسنیم، از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته تعداد ۱۰۸۳میلیارد و ۸۵۹میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۸۶۶۸هزار و ۴۳۸میلیارد ریال در بیش از ۱۱۶میلیون و ۵۲۵هزار و ۸۲۵دفعه طی ۱۵۰روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت.

این درحالی است که تعداد ۱۱۰میلیارد و ۱۴۲میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۹۶۳هزار و ۲۰۷میلیارد ریال نیز در این مدت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیز در این ۱۵۰روز با ۱۴۸هزار و ۸۱۶واحد رشد، معادل ۱۱٫۳۸ درصد رشد کرد و در پایان هفته گذشته به رقم یک میلیون و ۴۵۶هزار و ۵۲۳واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز در این مدت با ۴۸هزار و ۵۱۶واحد کاهش، معادل ۱۱٫۰۳درصد افت کرد و رقم ۳۹۱هزار و ۲۸۵واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول هم در این مدت با ۱۳۵هزار و ۲۹۳واحد افزایش در این مدت به رقم یک میلیون و ۱۰۴هزار و ۳۹۳واحد و شاخص بازار دوم با ۲۱۴هزار و ۱۶۳واحد رشد به عدد ۲ میلیون و ۸۱۶هزار و ۹۱۱واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با ۱۳٫۹۶درصد رشد و شاخص بازار دوم با ۸٫۲۳درصد افزایش همراه شدند.