معاون اقتصادی رییس جمهور تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره تمدید دوره تامین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی را برای اجرا در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری رتبه آنلاین و به نقل از بورس پرس، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور طی بخشنامه‌ای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص تمدید دوره تامین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی را برای اجرا در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد.

۱. بانک های عامل مجاز در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی از محل منابع داخلی پرداخت کرده‌اند، اقدام کنند.

۲. صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل مربوطه موظفند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی پرداخت شده اقدام کنند. مدت مذکور از طریق مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی و حداکثر طول دوره تامین مالی طرح ها علاوه بر کلیه تمدید های قبلی اضافه می شود.

۳. بانک های عامل مربوطه مجاز در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل جزء د بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ اقدام کنند. دوره سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی نزد بانک عامل برای یک سال تمدید می شود.

۴. در صورت امکان تسهیلات ارزی طبق بند های فوق بانک‌های عامل مربوطه موظفند با اعمال این تسهیلات و طی دوره مزبور نسبت به خروج نام متقاضی از سرفصل مطالبات غیرجاری و توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات اقدام کنند.