مصوبه بدون حمایت عملی تاثیری بر بازار ندارد

کارشناس بازار سرمایه گفت: طی ماه‌های اخیر مصوبه‌های و تصمیم‌های جدید زیادی برای حمایت از بازار گرفته شده است، اما هیچکدام نتواستند به بازار کمک کنند.

به گزارش رتبه آنلاین، محمدباقر خادمی در گفت‌وگو با بورس نیوز درباره مصوبه ۱۰ گانه در راستای حمایت از بورس اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر مصوبه‌های و تصمیم‌های جدید زیادی برای حمایت از بازار گرفته شده است، اما هیچکدام نتواستند به بازار کمک کنند.

کارشناس بازار سرمایه افزود: برای اینکه بازار به تعادل برگردد نیاز به یک حمایت عملی دارد اینکه فقط مصوبه و قانون صادر شود به تنهایی ارزشی ندارد.

وی گفت: با توجه به اتفاقاتی که طی ماه‌های اخیر در بازار صورت گرفت و منجر به خروج پول از سوی دولت شد در شرایط فعلی زمان آن رسیده که دولت از بازار حمایت کند و بخشی از اقدامات را جبران کند.

خادمی بیان کرد: تا زمانی که حمایت عملی از بازار صورت نگیرد در بازار اتفاقی نخواهد افتاد و صدور مصوبات تاثیری بر بازار نخواهد داشت.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عرضه زیاد حقوقی‌ها در بازار تصریح کرد: اجرای دامنه نوسان اتفاق بدی است که در بازار صورت گرفت این دامنه موجب می‌شود فروش برای سهامداران حقیقی و حقوقی جذاب باشد و یک اقدام منطقی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شاید راهکاری که به ذهن متولیان بازار برسد بستن کد حقوقی‌ها در این باره باشد، اما این موضوع در حد مسکن خواهد.

خادمی گفت: باید اجازه داد حقوقی‌ها اگر قصد فروش دارند این کار را انجام دهند، اما دولت از بازار حمایت کند قطعا حقوقی پس نقد شدن در روز‌های دیگر به سمت خرید هم خواهد رفت.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ابطال معاملات فروش حقوقی‌ها سیگنال منفی به سهامداران حقیقی ارسال می‌کند، افزود: با این اقدام سهامداری که به دنبال خرید است تصور می‌کند اقدام حقوقی‌ها در فروش درست بوده و متولیان بازار به اجبار می‌خواهند مانع از این کار شوند بنابراین خریداران نیز خرید منصرف می‌شوند.