بورس نمایه

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تصمیماتی که روز گذشته در هیات مدیره بورس اخذ شد می‌تواند تا حدودی روی بازار سرمایه تاثیر بگذارد.

به گزارش رتبه آنلاین از باشگاه خبرنگاران، حسین محمودی اصل کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تاثیر هشت مصوبه  هیات مدیره سازمان بورس، اظهار کرد: علارغم آنکه وسعت بازار سرمایه بسیار بزرگ شده و تعداد سهامداران حاضر در بازار سرمایه افزایش یافته است اما ارکان بازار رشد پیدا نکرده، اتفاقات و تصمیماتی که اکنون اتخاذ می شود اندکی با تاخیر دارد رخ می دهد زیرا وقتی که مسئولان سازمان بورس وقتی مشاهده کردند که قیمت سهام های بازار سرمایه با رشد شارپی مواجه شده اند باید آیین نامه ها و برنامه هایشان نسبت به قبل بروز می کردند .

او بیان کرد:برخی از تصمیماتی که روز گذشته در هیات مدیره بورس  اخذ شد در اختیار سازمان بورس نیست و در حد یک پیشنهاد از جانب مسئولان مربوطه مطرح شده است  اما در کل پرداختن به چنین موضوعات و پیش بینی شرایط می تواند تا حدودی به بازار سرمایه کمک کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:بهتر بود بحث جذب سهام عدالت از طریق بازار سرمایه صورت می گرفت و زمان عرضه سهام های  آن توسط شورای عالی بورس مشخص می شد نه اینکه دولت در این باره اظهار نظر می کرد که بازار به هم بریزد.

محمودی اصل گفت : اینکه مسئولان به تازگی در رابطه با سهام عدالت تصمیم گیری می‌کنند دیر است زیرا آنها باید برنامه های راهبردی سال آینده خود را برای بورس سازماندهی کنند.

او افزود: درست است که تصمیمات دیر اتخاذ شده اما باتوجه به صحبت هایی که صورت گرفته امید می رود در آینده  بازار می تواند ظرفیت خوبی را ایجاد کند به گونه ای که ارزندگی سهام ها  نسبت به قبل افزایش یابد .

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اعطای سهام ترجیحی علاوه برکارکنان مستقیم شرکت ها به کارکنان شرکت های زیر مجموعه یا مادر تصریح کرد: وقتی مردم به بازار سرمایه دعوت شدند فرهنگ سازی خوبی صورت نگرفت زیرا مردم سهامداری را یاد نگرفته بودند در حالی که برداشت دولت از ورود مردم سهامداری بود به همین دلیل عرضه را در بازار شروع کرد، در حالی که قبل از هر اقدامی  باید توجیح درستی از عرضه های خود ارائه می کرد.

محمودی اصل در رابطه با سهام ترجیحی گفت:اتفاقی که سبب التهاب در بازار سرمایه می شود را باید کنترل کرد به طور مثال بهتر است از سهام های دولتی به کارمندان داده شود اگر این مسئله به درستی صورت نگیرد نتایج زیانباری را به دنبال دارد.