بر اساس گزارش‌ها و آمارهای موجود مردم کشورمان در مصرف «نان» چیزی حدود ۲۳ درصد از این ماده غذایی پرمصرف را دورریز می‌کنند که این حجم از دورریز نان، هزینه‌های بسیاری را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. این موضوع سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

  • مرد نان‌آور خانواده را ببینید!