شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی+بورس نیوز

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی متعهد عرضه شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌مدار می شود.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از برگزاری مزایده خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ تعداد ۳۴۵ میلیون سهم معادل ۱۵درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌مدار در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد “مدار” به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.

آگهی عرضه اولیه سرمایه گذاری مدریت سرمایه مدار+بورس نیوز