لغو مجدد عرضه اولیه حآفرین

عرضه اولیه حآفرین دوباره لغو شد

به گزارش رتبه آنلاین از گسترش نیوز، عرضه اولیه شرکت ریل پرداز نوآفرین برای دومین بار لغو شد و فردا انجام نمی‌شود. پیش از این در ۱۲ اسفند هم این عرضه اولیه لغو شده بود.

به این ترتیب فردا تنها عرضه اولیه مدار انجام خواهد شد.