قیمت یورو بالا رفت
قیمت یورو در بازار آزاد امروز بالا رفت و ۲۹,۷۸۰ (بیست و نه هزار و هفتصد و هشتاد) تومان نرخ گذاری شد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز افزایش را تجربه کرد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۱.۷ درصدی، از ۲۹,۲۷۳ (بیست و نه هزار و دویست و هفتاد و سه ) تومان به ۲۹۷۸۰ (بیست و نه هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید.

    آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

    قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۶۳ درصدی، از ۱۰۲۵۰۰۰ (یک میلیون و بیست و پنج هزار) تومان به ۱۰۵۲۷۰۰ (یک میلیون و پنجاه و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید.

    قیمت سکه امامی امروز

    قیمت سکه امامی به ۱۰۹۰۰۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۲.۷۵ درصدی داشته است.