قیمت نفت چند دلار باشد تا بودجه کشورها تامین شود؟ کشورهای مختلف برای بودجه سالانه خود توقع دارند هر بشکه نفت را با چه قیمتی به فروش برسانند؟


منبع: خبرگزاری ایسنا