قانون جدید چک وارد فاز سوم اجرایی شد. ابهامات و چالشهای فراوانی در این مرحله گریبان گیر مجریان و فعالان اقتصادیست. در صفحه کلاب هاوس اتاق بازرگانی فردا عصر به این موضوع پرداخته خواهد شد.‌‌‌‌