فولاد مبارکه مجوز افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از دو محل جذاب را گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده امروز شد تا به بزرگترین شرکت بورسی از لحاظ سرمایه اسمی تبدیل شود.

به گزارش رتبه آنلاین و به نقل از گسترش نیوز، فولاد مبارکه که از ماه های پیش پیگیر افزایش سرمایه ۴۰ درصدی بود بعد از طی مراحل قانونی و ارسال گزارش اظهار نظر حسابرس به سازمان بورس ، همزمان با برگزاری مجمع فوق العاده صبح امروز ، مجوز افزایش سرمایه را از نهاد ناظر بازار سرمایه گرفت.

به این ترتیب سرمایه اسمی ۲۰.۹ هزار میلیارد تومانی “فولاد” از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها به ۲۹.۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید تا این شرکت بار دیگر در رتبه بزرگترین شرکت بورسی از لحاظ سرمایه اسمی قرار گیرد.

این افزایش سرمایه ، صرف تامین مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته، تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا ( احداث خط نورد گرم شماره ۲ ) خواهد شد.