فروش ۶۰ میلیون سهام

شرکت بیمه کوثر از واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر خبر داد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت بیمه کوثر تعدادی از سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر را واگذار کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ از سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ واگذار شده است.

فروش ۶۰ میلیون سهام