شرکت فولاد ارفع در خرداد ماه امسال موفق به فروش ۱۱۰ هزار تن شمش فولاد در بازارهای داخلی و صادراتی شده است. به این ترتیب جمع مقادیر فروش تجمیعی شرکت به ۲۱۲ هزار تن رسیده است. این میزان فروش نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش  ۱۲ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش رتبه آنلاین، نرخ فروش شمش فولاد شرکت در بازارهای داخلی با ۱۷ درصد افزایش نسبت به اردیبهشت ماه به ۵۵ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال رسیده است. همچنین نرخ فروش شمش فولاد صادراتی به ۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال رسیده است. فروش ۳۰٫۶۰۰ تنی صادراتی شرکت در سال جاری اولین محموله های صادراتی شرکت در سال جاری محسوب می گردد.

جمع مبالغ فروش تجمیعی شرکت در سه ماهه نخست به ۱۰ هزار و ۹۳۶ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایشی ۴۶ درصدی را نشان می دهد.