در ادامه ریزش های بورس امروز در بازار سهام ۴۲۹ نماد در صف فروش و فقط ۲۳ نماد در صف خرید قرار دارند.

فروش در بورس همچنان ادامه دارد