با وجود سبز شدن بورس امروز در بازار سهام ۳۷۴ نماد در صف فروش و فقط ۲۹ نماد در صف خرید قرار دارند.

فروشندگان کاری به سبزی بورس ندارند