در ادامه کار امروز بازار سهام (۲۹ فروردین ۱۴۰۰)؛ ۱۵ نماد در صف خرید و ۵۴۵ نماد در صف فروش قرار دارند.

فروشندگان در بورس همچنان رو به افزایش