بیمه میهن مشمول فرصت افزایش سرمایه قانونی بوده و مسلما در صورت وجود دستور کار برای این امر و در صورت اخذ مصوبات لازم، سریعا اطلاعات آن افشا خواهد شد.
به گزارش رتبه آنلاین، عبداله رحیم‌لوی بنیس سرپرست و عضو هیات مدیره شرکت بیمه میهن، درخصوص ارزش روز پرتفوی سهام این شرکت بیمه‌ای اظهارکرد: ارزش روز پرتفوی سهام بورسی در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۷ به مبلغ ۱۷۶ میلیارد ریال رسیده است.

وی درخصوص فرصت سرمایه گذاری این شرکت در بازارسرمایه نیز گفت: شرکت با بررسی زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری و لحاظ رکدن ریسک‌های هر بخش تا حد توانایی خود، اقدامات لازم و معمول را داشته و در ارتباط با بازارسرمایه نیز طی سال ۹۸ و ۹۹ سرمایه گذاری متناسب در بازار سهام صورت داده و در آخرین گام مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از منابع داخلی را به این منظور اختصاص داده است.

سرپرست بیمه میهن درباره ضریب خسارت در ۲ ماهه نخست سال جاری و مقایسه آن با این دوره سال ۹۸ نیز اشاره داشت و گفت: نسبت خسارت در ۳ ماهه سال ۹۸ به میزان ۹۰.۲۷ درصد و در سه ماهه سال جاری برابر با ۶۷.۷۴ درصد شده است.

رحیم‌لوی بنیس همچنین در ادامه به سرمایه‌گذاری در املاک شیراز و خمین اشاره‌ای داشت و تصریح کرد: با توجه به مفتوح بودن بخشی از پرونده قضایی مربوط به املاک شیراز و خمین مراتب از طریق هیات مدیره و واحد حقوقی در حال پیگیری بوده و سریعا اقدامات لازم در خصوص این موضوع، انجام و عملیاتی خواهد شد.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه میهن درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها برای معافیت‌های مالیاتی نیز تاکید کرد: شرکت‌های بورسی حاضر در بازارسرمایه مشمول استفاده از فرصت‌های قانونی و استراتژیک فراهم شده برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دلیل مزید معافیت مالیاتی و همچنین شفاف‌شدن ارزش بخشی از دارایی‌های تحت مدیریت خود هستند، در این راستا شرکت بیمه میهن نیز مشمول این فرصت قانونی بوده و مسلما در صورت وجود دستور کار برای این امر و در صورت اخذ مصوبات لازم، اطلاعات آن افشا خواهد شد.

لیست زمین و ساختمان‌های شرکت به همراه متراژ و موقعیت جغرافیایی به شرح زیر است: