"فردا" در بورس تهران درج شد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله آوای فردای زاگرس با نماد «فردا» در فهرست نرخ صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران درج شد.

به گزارش رتبه آنلاین از تسنیم، مدیریت پذیرش شرکت بورس تهران اعلام کرد: بر اساس مصوبه‌ بورس اوراق بهادار تهران، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آوای فردای زاگرس جهت سرمایه‌‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با نماد «فردا (FARDA)» در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

این گزارش می‌افزاید: مدیر این صندوق شرکت سبدگردان زاگرس، موسسان آن شرکت سبدگردان زاگرس و دو شخص حقیقی می‌باشند.

همچنین متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود و بازارگردان آن نیز صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا است.

این صندوق حداکثر ۴۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری خواهد داشت که تعداد ۳۹۶ میلیون واحد آن به عنوان واحدهای عادی در نظر گرفته شده است .