شرکت صنعتی آما بابت مصوبه اعتباری دریافت تسهیلات مالی در رهن بانک خاورمیانه قرار گرفت.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت صنعتی آما از توثیق یا فک رهن دارایی‌ها خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، کارخانه آما یک به آدرس تهران کیلومتر ۱/۵ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص) بین خیابان بیمه ۲ و ۳ توسط کارشناس بانک خاورمیانه بابت مصوبه اعتباری دریافت تسهیلات مالی به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال صورت گرفته و در رهن بانک خاورمیانه شعبه مرکزی قرار گرفت.