هیات مدیره شرکت ویتانا با خرید سهام خزانه موافقت کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت ویتانا از صورتجلسه هیات مدیره خرید سهام خزانه خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، هیات مدیره شرکت با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار سرمایه و به منظور حمایت از ارزش سهام شرکت، خرید سهام خزانه به تعداد ۸.۰۰۰.۰۰۰ سهم را در بازه زمانی ۶ ماه پس از اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و برای مدت قابل نگهداری حداکثر ۲ سال مورد تصویب قرارداد.