پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
خانهاینفوگرافیعملکرد اقتصادی سال 95

عملکرد اقتصادی سال 95

مقایسه بین عملکرد اقتصادی سال 95 با اهداف برنامه ششم (اعداد به درصد است)

 

 

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید