دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
خانهخبرکارتون و طنزعلی پروین برنده تندیس سلطانی شد!

علی پروین برنده تندیس سلطانی شد!

روزنامه خبرورزشی کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد با محوریت علی پروین و با عنوان سلطان کلسترول منتشر کرد.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید