عرضه اولیه ها و بازارگردانی های دی ماه بورس

عرضه اولیه ها و بازارگردانی های دی ماه بورس

 سهام غیردولتی نماد واحصا۴ در دی ماه و در بازار پایه فرابورس عرضه اولیه خواهد شد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادنیوز، سهام غیردولتی نماد واحصا۴ در دی ماه و در بازار پایه فرابورس عرضه اولیه خواهد شد. مطابق اعلام شرکت فرابورس ایران عرضه عمده سهام شرکت احیاء صنایع خراسان با نماد واحصا۴ در روز دوشنبه ۸ دی انجام خواهد شد.

آغاز بازارگردانی دو نماد بازار سهام

مطابق اعلام شرکت فرابورس ایران از سوم دی ماه بازارگردانی دو نماد قچار و شسم به روش مبتنی بر حراج آغاز خواهد شد. بازارگردانی قچار (شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال) توسط صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش انجام خواهد شد و نماد شسم (شرکت تولید سموم علف کش) توسط صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم بازارگردانی خواهد شد.

فرابورس