عرضه اوراق سلف موازی استاندارد برق

معاون برنامه‌ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد برق به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان انتهای بهمن‌ماه امسال در بورس انرژی عرضه می‌شود.

به گزارش رتبه آنلاین از ایرنا، حمیدرضا عظیمی با اعلام این خبر افزود: اوراق سلف موازی استاندارد برق، ابزار تامین مالی کوتاه مدت‌(یک یا دو ساله) است که بر مبنای قرارداد سلف منتشر می‌شود و بر اساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه (برق) را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند.
او با اشاره به اینکه مرحله نخست عرضه این اوراق دی‌ماه امسال با ارزش ۶۵۷ میلیارد تومان انجام شده، گفت: عرضه‌کننده این اوراق، شرکت برق حرارتی و بازار اولیه و معاملات ثانویه آن شرکت بورس انرژی ایران است، نرخ اسمی این اوراق ۵/ ۱۸ درصد سالانه و نوع اوراق نیز با نام، قابل‌معامله در بورس انرژی ایران و معاف از مالیات خواهد بود.