عامل وضعیت قرمز بورس مشخص شد+عکس

عامل وضعیت قرمز بورس و کرونا یکی است