بورس

سخنگوی دولت درباره تزریق بخشی از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس گفت: اکنون این کار در فرآیند اجرا است.

به گزارش رتبه آنلاین از همشهری آنلاین، علی ربیعی روز سه‌شنبه ۲۹ مهر در نشست خبری با اصحاب رسانه ادامه داد: با توجه به پیچیدگی‌ها و ابهاماتی همچون نرخ و مدت سپرده گذاری و نحوه بازگشت منابع به صندوق توسعه ملی، به منظور رفع این ابهامات و نیز ابهامات دستگاه‌های نظارتی، موضوع در هیات امنای صندوق در مورخ دوم مهر مطرح و ابهامات آن برطرف شد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: بنابر اظهارات رییس صندوق توسعه ملی و نیز رییس سازمان بورس قرارداد از طرف صندوق امضا و برای امضا متقابل ارسال شده است.

وی با بیان اینکه یکی از نگرانی ها این بود که اختصاص ارز موجب افزایش پایه پولی می شود، گفت: با تدبیر انجام شده، از منابع ریالی صندوق پرداخت ها انجام می شود و در مرحله اول هزار میلیارد تومان تامین و پس از امضای قرارداد توسط صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد و این پرداخت ها در چند مرحله بطور مداوم ادامه خواهد داشت.

مشروح نشست خبری سخنگوی دولت با خبرنگاران را از { اینجا } بخوانید.