صف فروش ۵هزار میلیاردی در بورس امروز

با بررسی معاملات امروز بورس تهران در ساعات اولیه معاملات بازار، بیشترین عرضه در صفوف فروش وآیند، شپنا و خساپا به چشم می خورد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، روند معاملات در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه جمع صف‌های خرید بیش از ۲۷۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش چهار هزار و ۹۷۰میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به چهار هزار و ۷۰۰میلیارد تومان می‌رسد.

ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۲۲۵میلیارد تومان (۸۳درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر ۹۹۵میلیارد تومان (۲۰درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۷نماد و حجم صف‌های فروش در ۱۴۳نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) به ۱۴.۴درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

بیشترین عرضه در صفوف فروش وآیند، شپنا و خساپا به چشم می‌خورد.سهام بانک آینده بیش از ۳۳۰میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید غگیلا ، سیتا و قیستو در نوبت انتظار است.

«بانک‌ها و موسسات اعتباری» کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش بیش از ۵۴۵میلیارد تومان است و پس از آن گروه «خودروو ساخت قطعات» قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن ۴۱۵میلیارد تومان می‌شود. همچنین در طرف دیگر معاملات تقاضای چشمگیری وجود ندارد.

در جدول زیر حدود ۱۹درصد از پنج هزار و ۲۴۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع ۵۹۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۸۹۱درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به پنج هزار و ۸۳۰میلیارد تومان خواهد رسید.

نقشه صفوف خرید و فروش بورس   1400.01.15

برترین صفوف خرید و فروش 1400.01.15