صف فروش ۳هزار میلیاردی در بورس امروز

در ساعت ۹ و ۴۵دقیقه از معاملات بورس امروز، جمع صف‌های خرید حدود دو هزار و ۲۸۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش سه هزار و ۳۳۰میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به هزار و ۵۰میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش وملی، گشان و حکشتی به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام گروه صنعتی ملی، ۴۹۰میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید دی، خودرو و رانفور در نوبت انتظار است.

صف فروش ۳هزار میلیاردی در بورس امروز

ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع هزار و ۲۲۰میلیارد تومان (۵۴درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر هزار و ۸۲۰میلیارد تومان (۵۵درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۴۷نماد و حجم صف‌های فروش در ۵۶نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف کارخانجات مخابراتی ایران (لکما) به ۳.۸درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

«فلزات اساسی» کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش ۳۳۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش» قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن ۲۹۰میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «خودرو و ساخت قطعات» با تقاضای خرید  حدود ۲۰۰میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود ۳۹درصد از پنج هزار و ۶۰۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع سه هزار و ۴۳۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۱۶۳درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به ۹هزار و ۴۰میلیارد تومان خواهد رسید.

صف فروش ۳هزار میلیاردی در بورس امروز