صف بزرگان بورس جارو شد+نمودار

صف فروش برخی سهام بزرگ جمع آوری شد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادنیوز، صف فروش برخی سهام بزرگ جمع آوری شد.

تابلو