سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش امروز در بورس امروز/ صف‌های فروش بر دوش بازار سنگینی می‌کنند

خالص سفارشات فروش سهام از رقم هشت هزار و ۶۴میلیارد تومان عبور کرد، برتری سمت عرضه در صنعت فرآورده‌های نفتی بیش از سایرین بود و همچنین سهام پالایش نفت اصفهان، ۴۶۰میلیارد تومان سفارش فروش داشت.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود ۳۶۱ میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش هشت هزار و ۴۳۰میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به هشت هزار و ۶۴میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «شپنا»، «فولاد» و «وآیند» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام پالایش نفت اصفهان، ۴۶۰میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «شاروم»، «ولپارس» و «رافزا» در نوبت انتظار است.

ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۲۶۷میلیارد تومان (۷۴ درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر دو هزار و ۷۳۰میلیارد تومان (۳۲ درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۱۰نماد و حجم صف‌های فروش در ۱۳۵نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (ثنوسا) به ۹درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

«فراورده‌های نفتی» کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش هزار میلیارد تومان است و پس از آن گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری» قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن ۹۷۰میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «سایر واسطه‌گری های مالی» با تقاضای خرید هفت میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود ۳۱درصد از هشت هزار و ۷۸۵میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع هزار و ۲۰۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۷۲۶درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به ۱۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نقشه صفوف خرید و فروش سهام 99.08.05صفهای_خرید_و_فروش_بورس_و_فرابورس_99_08_05