بورس نمایه

خالص سفارشات فروش سهام از رقم هزار و ۱۰۰میلیارد تومان عبور کرد، برتری سمت عرضه در محصولات غذایی و آشامیدنی بیش از سایرین بود و همچنین سهام اقتصادی و خودکفایی آزادگان ۳۲۰میلیارد تومان سفارش فروش داشت.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین، در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود هزار و ۲۸۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش دو هزار و ۳۹۰میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به هزار و ۱۰۰میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «خودکفا»، «گشان» و «خبهمن» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام اقتصادی و خودکفایی آزادگان حدود ۳۲۰میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «چخزر»، «خزر» و «غگیلا» در نوبت انتظار است.

ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۶۲۵میلیارد تومان (۴۹درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر ۹۹۰میلیارد تومان (۴۱درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۳۳نماد و حجم صف‌های فروش در۵۲نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف شرکت صنایع چوبی خزر کاسپین (چخزر) به ۳۵.۳درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

«محصولات غذایی و آشامیدنی» کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش ۳۸۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «هتل و رستوران» قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن ۱۵۰میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «محصولات چوبی» با تقاضای خرید حدود ۲۳۰میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود ۳۳درصد از سه هزار و ۶۷۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع چهار هزار و ۳۵۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۸۴درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به هشت هزار میلیارد تومان خواهد رسید.