بورس نمایه

خالص تقاضا برای خرید سهام از رقم ۸۱۰میلیارد تومان عبور کرد، بیشترین سفارشات خرید برای صنعت محصولات چوبی به ثبت رسید.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین، در ساعت ۹ و ۴۵دقیقه جمع صف‌های خرید حدود هزار و ۸۹۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش هزار و ۷۵میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به ۸۱۰میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف خرید  «چخزر»، «غگیلا» و «فزرین» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام شرکت صنایع چوبی خزر کاسپین حدود ۲۴۰میلیارد تومان سفارش خرید وجود دارد. بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش «خودکفا»، «انرژی۱» و «گشان» در نوبت انتظار است.

ارزش ۱۰ صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۷۰۰میلیارد تومان (۳۷درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر ۸۰۰میلیارد تومان (۷۴درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۵۰نماد و حجم صف‌های فروش در ۱۴نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف شرکت صنایع چوبی خزر کاسپین (چخزر) به ۳۵.۴درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

«محصولات چوبی» پر اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش خرید ۲۴۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «خودرو و ساخت قطعات» قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن ۱۶۰میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی» با تقاضای فروش حدود ۲۴۰میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود ۴۱درصد از دو هزار و ۹۶۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع پنج هزار و ۱۸۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۵۷درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به هشت هزار و ۱۴۰میلیارد تومان خواهد رسید.