بورس نمایه

خالص سفارشات فروش سهام از رقم هشت هزار میلیارد تومان عبور کرد، برتری سمت عرضه در صنعت فرآورده‌های نفتی بیش از سایرین بود و همچنین سهام پالایش نفت اصفهان، ۲۸۵میلیارد تومان سفارش فروش داشت.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین، در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود ۵۲۵میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش پنج هزار و ۵۴۰میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به پنچ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «شپنا»، «وآیند» و «وملی» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام پالایش نفت اصفهان، ۲۸۵میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «ولپارس»، «گدنا» و «سمایه» در نوبت انتظار است.

ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۳۷۰میلیارد تومان (۷۰ درصد کل) و ۱۰ صف فروش برتر دو هزار میلیارد تومان (۳۶ درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۱۶نماد و حجم صف‌های فروش در ۹۶نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف کارخانجات مخابراتی ایران  (لکما) به ۳.۵درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

«فرآورده‌های نفتی» کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش ۶۵۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «بانک‌ها و موسسات اعتبار» قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن ۵۹۰میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن» با تقاضای خرید پنج میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود ۳۳درصد از ۶هزار میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع هزار و ۶۰۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۳۸۸درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به هفت هزار و ۶۰۰میلیارد تومان خواهد رسید.