شکل‌گیری موج تقاضا در پیش گشایش/آغاز هیجانی و عرضه مجدد حقوقی‌ها در بورس

معاملات امروز بورس که با شکل‌گیری صفوف خرید در پیش گشایش آغاز شد با عرضه حقوقی ها همراه شد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد۲۴ ، بورس اوراق بهادار تهران که چند روزی است گارد بازگشتی گرفته صبح امروز در تایم پیش گشایش با افزایش تقاضا در اکثر نمادها به ویژه در نمادهای شاخص ساز همراه شد؛ به طوری که در نمادهایی همچون خودرو،وپارس،وبصادر،وتجارت و … با صفوف خرید قابل توجه مواجه شد.

اما در آغاز معاملات عرضه سنگین اغلب صفوف و فشار عرضه‌های هیجانی به تدیرج با کاستن از صفوف خرید و ریزش صف ها، برخی نماد‌ها را تا منفی کامل نیز برد.

تا لحظه درج این خبر شاخص کل بورس با افت ۱۶ هزار و ۴۳۸ واحدی تا عدد یک میلیون و ۵۲۹ هزار و ۷۱۶ واحدی عقب نشینی کرده است.

برترین عرضه و تقاضا‌های پیش گشایش را در بورس و فرابورس در تصاویر زیر می‌بیند:

شکل‌گیری موج تقاضا در پیش گشایش/آغاز هیجانی و عرضه مجدد حقوقی‌ها در بورس

شکل‌گیری موج تقاضا در پیش گشایش/آغاز هیجانی و عرضه مجدد حقوقی‌ها در بورس