شرکت محصولات بین المللی پارس+بورس نیوز

شرکت بین‌المللی محصولات پارس ۶ دانگ یک ساختمان چهارطبقه را خریداری کرده است.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت بین‌المللی محصولات پارس از انعقاد قرارداد مهم خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، ۸ دستگاه آپارتمان با کاربری اداری به همراه مشاعات در چهار طبقه روی همکف خریداری شده است.

اطلاع رسانی خرید 8دستگاه آپارتمان+بورس نیوز