نمایش «شوبیل» با مشاوره ایوب آقاخانی برای اجرا آماده می‌شود.

به گزارش ایسنا، «شوبیل» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا قلمبر و تهیه‌کنندگی امین آذریان و سعید اسلامی بیدگلی مدتی‌ است در حال تمرین است و به زودی توسط شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی بازبینی خواهد شد.

این نمایش که با دغدغه التهابات روز بازار سرمایه آماده می‌شود، درصورت اخذ مجوز از اواخر دی‌ماه در سالن اصلی “عمارت” نوفل لوشاتو روی صحنه خواهد رفت.

در این نمایش ایوب آقاخانی به عنوان مشاور متن و اجرا حضور دارد.

نمایش «شوبیل» در قالب یک درام اجتماعی معاصر به اتفاقاتی می‌پردازد که برای یک شهروند ساده به دلیل نزدیک شدنش به محورهای بازار سرمایه رخ می‌دهد.

نمایشنامه‌ «شوبیل» با نگاه به طرحی از امین آذریان براساس ماجراهای واقعی نوشته شده است.