مزایده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان بدون نتیجه ماند.
به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.

براساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، واگذاری ۱۵ درصد از سهام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان “شلرد” از طریق عرضه عمده اعلام شده بود، با عدم متقاضی خرید مواجه شد.